Úřad průmyslového vlastnictví varuje

Úřad průmyslového vlastnictví varuje přihlašovatele a vlastníky ochranných známek. Mohou být písemně nebo elektronicky osloveni podvodnými společnostmi s kontaktními a bankovními údaji v České republice nebo v zahraničí s nabídkou draze placeného zveřejnění, registrace či evidence průmyslových práv, zejména ochranných známek, v jejich rejstřících nebo databázích. Takovéto služby však nijak nesouvisí ani s úředními rejstříky či databázemi ani s právní ochranou průmyslového vlastnictví poskytovanou podle příslušných předpisů. Využití nebo nevyužití nabízených služeb v žádném případě nemá účinky týkající se platnosti průmyslových práv.

Typicky jde o zneužití situace, kdy firma nebo fyzická osoba požádá o zápis ochranné známky. Toto podání se objeví ve veřejné databázi vedené Úřadem průmyslového vlastnictví, případně Světovou organizaci duševního vlastnictví (WIPO) nebo Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Odtud nekale působící společnosti čerpají informace pro svůj pokus vylákat finanční obnos. Přihlašovatelům pak přijde výzva k zaplacení vysoké částky jako poplatku za zápis ochranné známky do databáze. Až podrobnější zkoumání odhalí, že výzvu zasílá soukromá firma. S ohledem na časový souběh těchto nabídek s podáním přihlášky, jakož i klamavost názvů subjektů většinou velmi podobných názvu, zkratce a logu oficiálních institucí z oblasti ochrany průmyslových práv, umocněno tím, že nabídky vykazují některé znaky úřední listiny anebo faktury, dochází nezřídka k omylům a oslovení přihlašovatelé požadované částky zaplatí.

Buďte ostražití! Možnosti trestněprávní obrany jsou omezené, na fakturách je totiž nenápadně drobným písmem služba popsána. Úřad průmyslového vlastnictví podává na subjekty parazitující na systému ochrany průmyslových práv trestní oznámení a varuje před těmito nekalými praktikami na svých webových stránkách www.upv.cz. Zřídil též e-mailovou adresu fraud@upv.cz, kam je možno oznámení o klamavých nabídkách zasílat.

Archiv

Hlavní partneři / Mediální partneři

Copyright © 2024 Superbrands CZ