blue events

Jako v každé firmě je i v Blue Events nejdůležitějším výsledným kritériem hodnoty značky generovaný dlouhodobě udržitelný zisk a samozřejmě také to, jak je značka vnímána odbornou veřejností v daném segmentu. V tomto kontextu jsou klíčovými faktory úspěchu značky Blue Events počet účastníků a komerčních partnerů na jejích eventech a míra jejich spokojenosti a loajality. Specifickým faktorem je i nadstandardní kvalita vztahu Blue Events s řečníky a moderátory. 

Stáhnout článekWebová stránka