VODŇANSKÉ KUŘE

V jižních Čechách byly již odedávna přírodní podmínky pro chov drůbeže příznivé. Dle dostupných dokumentů se zde již od středověku chovaly husy. Toto významné postavení si chov drůbeže v jihočeském kraji zachoval i na přelomu 20. a 21. století. Od samého začátku bylo dominantním programem nového závodu zpracování drůbeže. A kým se před zahájením provozu ve Vodňanech drůbež zpracovávala na technologicky, technicky a organizačně nevyhovujících místech, kde převládala ruční práce, nové technologické vybavení vodňanského závodu vzbuzovalo respekt a bylo pokládáno za špičku drůbežářského zpracovatelského oboru. Vodňanský závod doslova otevřel dveře novému pojetí zpracování drůbeže.

Stáhnout článekWebová stránka