Člověk v tísni
HONORARY SUPERBRANDS

Společnost Člověk v tísni vznikla v roce 1992 v okruhu válečných zpravodajů a novinářů věnujících se zahraničí, kterým už nestačilo jen přivážet do České republiky informace, a začali ven vyvážet pomoc. Postupně se společnost Člověk v tísni etablovala jako profesionální humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě.

Společnost Člověk v tísni usiluje o zvyšování informovanosti české společnosti v problematice chudoby, migrace, porušování lidských práv i o zmírnění rasových a národnostních předsudků a xenofobie. Vzdělávací program Varianty se zaměřuje zejména na pedagogy a studenty vysokých škol, pro které připravuje semináře, konference či workshopy na téma interkulturního a globálního rozvojového vzdělání. Program Jeden svět na školách pracuje s učiteli, žáky a studenty, kterým přináší dokumentární filmy a další doprovodné metodické materiály k výuce aktuálních témat současného světa a novodobé historie. Informační programy Rozvojovka a Migrace se zaměřují především na českou novinářskou obec.

Webová stránka