UNYP
University of New York in Prague

Značka UNYP je silná především díky svému přístupu, který je silně zaměřen na studenty. Výsledkem jsou tisíce absolventů, kteří značku reprezentují jako její ambasadoři na top manažerských pozicích ve více jak 90 zemích po celém světě. Značka se na českém trhu vyjímá jako jediná anglojazyčná vysoká škola, která nabízí dvojí titul – český a americký. Cílovou skupinou pro bakalářské programy jsou mladí lidé, kteří dokončují střední školu - to a zejména ti, kteří se narodili na přelomu století a stali se svědky dopadu globálních finančních turbulencí. Tito student instinktivně vědí, že mít to správné vzdělání může v těchto časech znamenat velkou výhodu. UNYP je pravidelně oceňována a chválena firmami, které její absolventy zaměstnávají, jako je například Unilever, Pricewaterhouse Coopers, ExxonMobil, AB InBev a mnoho dalších. Klíčem k úspěchu je to, že zde vyučující svým studentům neříkají, co si mají myslet, ale jak přemýšlet, což je dobře připraví na budoucí kariéru. Tajemstvím úspěchu této značky je dlouhá doba její existence. Proto stále pokračuje v budování silné komunity spokojených absolventů, kteří se o svoji zkušenost rádi podělí s ostatními. A to skrz neustálé objevování nových možností a poskytování toho nejlepšího vysokoškolského vzdělání napříč všemi úrovněmi, od bakalářských programů, přes magisterské až po MBA programy.

Stáhnout článekWebová stránka