ZPMV ČR

Z hlediska hodnot lpí pojišťovna na důvěře, kterou jí její klienti, zaměstnanci a poskytovatelé zdravotních služeb projevují, a dělá maximum proto, aby tomu tak bylo i nadále. ZP MV ČR je hrdá na své zaměstnance, podporuje jejich loajalitu ke značce a týmovou spolupráci. V kontaktu s poskytovateli zdravotních služeb vytváří ZP MV ČR korektní vztahy založené na předvídatelnosti a transparentnosti. Také v komunikaci s pojištěnci ctí pojišťovna otevřenost, vstřícnost a jedná s respektem. Vizí ZP MV ČR je být i do budoucna finančně stabilní, důvěryhodnou, atraktivní zdravotní pojišťovnou, orientovanou na podporu zdravého životního stylu.

Stáhnout článekWebová stránka