Roche

Podle Dow-Jonesova indexu udržitelnosti (DJSI) je Roche na základě hloubkové analýzy svých ekonomických výsledků a vlivu své činnosti na společnost a životní prostředí již popáté v řadě nejudržitelněji podnikající společností v oboru farmacie a biotechnologií. Indexy DJSI slouží jako standard, podle něhož se mohou orientovat investoři, kteří při budování svého portfolia kladou důraz právě na udržitelnost. Hodnocení vyzdvihlo celou řadu aspektů činnosti společnosti Roche, mimo jiné způsob, jak společnost organizuje práci na inovacích, zejména na vývoji nových prospěšných medicínských produktů, jak řídí svůj dodavatelský řetězec a jak komunikuje s různými zainteresovanými skupinami. 

Stáhnout článekWebová stránka