Výbor dobré vůle
Nadace Olgy Havlové

Od svého založení představuje Výbor dobré vůle nejen finanční zdroj pro potřeby nestátních neziskových organizací (NNO) a jednotlivců, ale též důležitý prvek podpory občanské společnosti.  Tím, že spolupracuje s NNO a akademickými institucemi, zabezpečuje si kontinuální přístup k informacím o potřebách neziskového sektoru i o potřebách klientů NNO. Podle nich pak koncipuje grantové výzvy v oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací.   Již od počátků se Výbor dobré vůle zavazoval působit na morální vědomí společnosti, upozorňovat na nedostatky v sociální politice státu a v práci sociálních, zdravotnických a školských institucí. VDV vzhledem ke svému nezávislému postavení a celostátnímu působení získal v průběhu dvou desítek let značné zkušenosti. Využívá je tak, že se podílí na přípravách vybraných legislativních opatření, podporuje organizace, které přenášejí nové poznatky do praxe a nechybí ani na odborných seminářích a konferencích.

Stáhnout článekWebová stránka