Jitka Vysekalová

Česká marketingová společnost

President

Nezávislá poradkyně pro oblast psychologie trhu, marketingových komunikací a kvalitativního výzkumu trhu. Zastává významné funkce v oborových a profesních organizacích. Přednáší na UTB ve Zlíně, na UK Praha, VšE Praha a FSS MU Brno a odborných konferencích.