RENOMIA

Již od založení se RENOMIA řídila hodnotami, které definovaly službu klientům, vzájemnou spolupráci a etiku. Společně v týmu RENOMIA se hodnoty intenzivně diskutují a komunikují. Postupně bylo definováno poslání RENOMIA „Sloužíme lidem a firmám a přispíváme k lepšímu životu“. Ze společných diskuzí se zaměstnanci vzniklo 5 základních hodnot, které RENOMIA graficky ztvárňuje ve formě kytičky. RENOMIA natolik žije těmito hodnotami, že jim věnuje i samostatný den v životě firmy. Dnem Hodnot RENOMIA se stal 12. prosinec.

Stáhnout článekWebová stránka