LITE

Kurzy anglického jazyka školy LITE jsou zaměřeny na schopnost studentů plynule komunikovat a mluvit. Začátečníci se pomocí této metody mohou dostat na středně pokročilou až pokročilou úroveň během necelého roku! Metoda LITE® byla sestavena na základě dlouhodobých průzkumů v oblasti výuky jazyků a je založena na úspěšných principech, pomocí nichž jsme se naučili rodný jazyk. Svojí jednoduchostí a účinností je naprosto jedinečná. Základní principy metody LITE: Učení přirozeným způsobem, podobně jako se dítě učí svůj rodný jazyk. Angličtina je tak pro studenty velmi snadná. Na hodinách studenti mluví anglicky až 80 % času a procvičují komunikaci. Jde o propracovaný systém, při němž získají aktivní slovní zásobu i větnou skladbu a zbaví se ostychu mluvit. - Výuka gramatiky probíhá srozumitelně, pomocí tzv. větných vzorů, které studentům pomohou jakoukoli gramatiku ihned uvést do praxe. Použitím větných vzorů se anglická gramatika stává úžasně jednoduchou. Lektoři jsou vyškoleni ve studijní technologii, díky které mohou zvládnout u studentů jakékoliv studijní překážky, na které během studia angličtiny narazí. firma si zakládá na tom, že její studenti látce opravdu porozumí, dokáží ji použít v praxi a každý student udělá ve studiu jazyka skutečný pokrok.

 

Stáhnout článekWebová stránka